Οι υπηρεσίες μας

Έχοντας ως στόχο την εκπόνηση ποιοτικών αποτιμήσεων καθώς και το προσιτό κόστος προς τους πελάτες μας, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ευέλικτη μορφή, αναλόγως των αναγκών που υπάρχουν.

Σκοπός μας είναι να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία μέσω:

  • Αποτιμήσεων επιχειρήσεων
  • Αποτιμήσεων Άυλων περιουσιακών στοιχείων
  • Αποτιμήσεων Real Estate
  • Αποτιμήσεων Έργων Τέχνης
  • Αποτιμήσεων Μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Αποτιμήσεων Πλοίων
  • Αποτιμήσεων κάθε είδους!

1) Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Α) Καταγραφή & Αξιοποίηση των εταιρικών Άυλων περιουσιακών στοιχείων
Β) Αποτιμήσεις κάθε Άυλου περιουσιακού στοιχείου
Γ) Σεμινάρια, Webinars, εκπαίδευση ανάπτυξης των Άυλων στοιχείων
Δ) Αποτίμηση επωνυμιών, Brands, πνευματικών δικαιωμάτων, πατεντών κτλ.

2) Αποτιμήσεις – Εκτιμήσεις αξίας Επιχειρήσεων

Α) Αποτιμήσεις επιχειρήσεων (Business Valuations)
Β) Εκτίμηση & βελτίωση ποιοτικών παραγόντων
Γ) Αποτιμήσεις μετοχών

3) Αποτίμηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων

Α) Αποτίμηση Ξενοδοχείων
Β) Αποτίμηση επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων
Γ) Αποτίμηση κάθε μορφής μικρής τουριστικής επιχείρησης

4) Αποτιμήσεις – Εκτιμήσεις αξίας Real estate

Α) Αποτιμήσεις Πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Β) Εκτίμηση & βελτίωση ποιοτικών παραγόντων
Γ) Αποτιμήσεις Κτιρίων και προτάσεις αύξησης απόδοσης

5) Αποτιμήσεις – Εκτιμήσεις αξίας Έργων Τέχνης

Α) Αποτιμήσεις Έργων Τέχνης
Β) Εκτίμηση Τιμαλφών & Συλλογών
Γ) Αποτιμήσεις πινάκων ζωγραφικής

6) Αποτιμήσεις – Εκτιμήσεις αξίας κάθε άλλου είδους

Α) Αποτιμήσεις Πλοίων
Β) Εκτίμηση αξίας μηχανημάτων
Γ) Αποτιμήσεις κάθε κινητής αξίας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προετοιμασία πώλησης επιχείρησης

Βασικός στόχος πολλών επιχειρηματιών είναι κάποια στιγμή να πουλήσουν την επιχείρηση τους και να ανταμειφθούν για όλα τα χρόνια θυσιών και σκληρής δουλειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους ούτε των Άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Ασχολούνται μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...