Εκτιμήσεις αξίας έργων τέχνης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικά αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τον προσδιορισμό των αξιών στην αγορά τέχνης και των συλλογών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στον τομέα των έργων τέχνης, η εκτιμητική διαδικασία έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό της οικονομικής αξίας ενός έργου τέχνης ή μίας συλλογής έργων τέχνης, μέσα από την έρευνα και τη λεπτομερή εξέταση του κάθε αντικειμένου.  Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε αμερόληπτη κριτική σκέψη, απαιτεί αντικειμενική προσέγγιση της κάθε υπόθεσης και φυσικά άριστη γνώση των πολύπλοκων παραμέτρων που συνοδεύουν κάθε έργο.  Ωστόσο, το ζήτημα του καθορισμού της αξίας σε ένα έργο τέχνης δεν είναι καθόλου απλό. Τα αντικείμενα τέχνης είναι κάτι μοναδικό, η τιμή των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί έτσι απλά. Είναι περίπλοκο να δώσεις μια αξία σε κάποιο αντικείμενο που θεωρείται «ανεκτίμητο», καθώς η αισθητική ευχαρίστηση και το τι μπορεί να προσφέρει αυτό το έργο τέχνης στους θεατές και κατόχους του, είναι πράγματα που δεν μπορούν να υπολογιστούν εύκολα με αριθμούς.

Ο εκτιμητής κατά τη διαδικασία καθορισμού αξίας θα πρέπει να αναλύσει και να προβλέψει τα ισχύοντα στοιχεία της αγοράς τέχνης, βάζοντας στην άκρη τον παράγοντα «συναίσθημα» και έχοντας στο μυαλό του ότι η αισθητική αξία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που πρέπει να προσδιοριστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ο εκτιμητής έργων τέχνης καλείται, κάποιες φορές, να πάρει το ρόλο συντονιστή μίας επιστημονικής ομάδας εργασίας, η οποία αναλαμβάνει την πολυδιάστατη προσέγγιση του αντικειμένου μελέτης και φυσικά καταλήγει συλλογικά στην τελική οικονομική αξία του αντικειμένου.

Η QVALUE, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα Αποτιμήσεων Έργων Τέχνης.
Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn