Loading…

QVALUE

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Πώληση ή μεταπώληση μέρους ή συνόλου επιχείρησης, εξαγορά εταιρείας, διαζύγιο μετόχων, δικαστικές διαφορές,
συνταξιοδότηση επιχειρηματία, σύνταξη business plan, για ιδία χρήση, για Χρηματοδότηση κ.α.

Σε περίπτωση μελέτης αποτίμησης, τριπλασιάζονται οι πιθανότητες πώλησης και χρηματοδότησης μιας επιχείρησης!

QVALUE

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γνωρίζετε πως η εταιρική επωνυμία (εταιρικό brand name - λογότυπο) έχει σημαντική και μετρήσιμη αξία για κάθε είδους επιχείρηση;

Αποτίμηση εταιρικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων, brand names, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, λογισμικού, πελατολογίου κτλ.

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τους κρυμμένους θησαυρούς των επιχειρήσεων!

QVALUE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Στόχος η μεγιστοποίηση της αξίας κάθε όλων των περιουσιακών στοιχείων (υλικών & άυλων) ξεχωριστά,
με σκοπό την μεγιστοποίηση της συνολικής εταιρικής αξίας.

Γιατί εκτός από τον τζίρο και τα κέρδη, υπάρχει και η Αξία!

QVALUE

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξεύρεση επενδυτή, Πώληση μέρους ή συνόλου της ξενοδοχειακής μονάδας ή της τουριστικής επιχείρησης,
αξιολόγηση brand name, development Valuation, δικαστικές διαμάχες, στήριξη στις διαπραγματεύσεις, Χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης αποτίμησης, τριπλασιάζονται οι πιθανότητες πώλησης ή χρηματοδότησης

QVALUE

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ REAL ESTATE

Γνωρίζετε ποια είναι η αξία των Πάγιων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σας;
Γνωρίζετε ποια είναι η αξία της κατοικίας, του γραφείου ή του οικοπέδου σας;
Γνωρίζετε πως μπορείτε να τα αποδείξετε σε ένα τρίτο μέρος;

QVALUE

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - STARTUPS

Νεοφυείς επιχειρήσεις και business valuation είναι έννοιες που συνδέονται. Η εξεύρεση επενδυτή στην "σωστή αξία" αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας μία startup!

QVALUE

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποτίμηση βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων
Αποτίμηση επιχειρήσεων Τροφίμων - Ποτών
Αποτίμηση παραγωγικών επιχειρήσεων κάθε είδους

QVALUE

BUSINESS CHECK UP

Ένα Business Check Up κρίνεται πλέον απαραίτητο για επιχείρηση κάθε μεγέθους.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

QVALUE – Ποιοτικές αποτιμήσεις

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η QValue είναι μια δυναμική εταιρεία συμβούλων με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων λύσεων σε θέματα Αποτιμήσεων – Εκτιμήσεων Αξίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αποτελεί για εμάς προτεραιότητα, με στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις δραστηριότητές τους. Οι εκτιμητικές υπηρεσίες που παρέχουμε, καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών με έμφαση στους τομείς των επιχειρήσεων, των άυλων περιουσιακών στοιχείων, της ακίνητης περιουσίας, των έργων τέχνης και γενικώς αποτιμήσεις κάθε είδους.
Έχοντας ως στόχο την εκπόνηση ποιοτικών αποτιμήσεων καθώς και το προσιτό κόστος προς τους πελάτες μας, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ευέλικτη μορφή, αναλόγως των αναγκών που υπάρχουν. Όταν ολοκληρώνουμε μια αποτίμηση επιχείρησης, αισθανόμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Αφιερώνουμε χρόνο για να εξετάσουμε πολλές σημαντικές μεταβλητές προκειμένου να ολοκληρώσουμε μια λεπτομερή και ακριβή αξιολόγηση.

Παρέχουμε σε κάθε πελάτη μια πλήρως τεκμηριωμένη έκθεση αξιολόγησης που περιέχει μια ξεκάθαρη άποψη για την αξία που μας ζητήθηκε.
Η δέσμευση της Qvalue στην ποιότητα και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, η αυξανόμενη εμπιστοσύνη τους στις υπηρεσίες μας και η αντίστοιχη διεύρυνση του πελατολογίου μας, συνέβαλαν στην εδραίωση της QValue στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων εκτιμήσεων αξίας.

Η QVALUE ΓΝΩΡΙΖΕΙ!

Μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας παρέχουμε στους πελάτες μας τις γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής επενδυτικής & οικονομικής πραγματικότητας.

qvalue.gr

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία για κάθε επιχείρηση. Η υπεραξία, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το λογισμικό, άδειες κτλ. είναι όλ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους ούτε των Άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Ασχολούνται μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αποτιμήσεις Real Estate

Ο εκτιμητής ο οποίος συντάσσει την έκθεση εκτίμησης ενός ακινήτου, ενός διαμερίσματος, ενός οικοπέδου, αγροτεμαχίου, κατοικίας, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών χώρων και γενικώς Real Estate...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...