Πελάτες

Σε όλη τη πορεία μας, έχουμε συνεργαστεί με επιχειρήσεις σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως:

 • Τρόφιμα - Ποτά
 • Ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Εκτυπώσεις - Γραφικές τέχνες
 • Τεχνικές εταιρείες
 • Ηλεκτρολογικό υλικό
 • Οικοδομικές επιχειρήσεις
 • Κλινικές - Θεραπευτήρια
 • Εμπορία Αυτοκινήτων
 • Καθαρισμοί κτιρίων
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Μηχανογραφικές υπηρεσίες
 • Food Services
 • Υπηρεσίες Φύλαξης - Security
 • Παραγωγή προιόντων Ξύλου
 • Start Ups

Η QVALUE ΓΝΩΡΙΖΕΙ!

Μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας παρέχουμε στους πελάτες μας τις γνώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής επενδυτικής & οικονομικής πραγματικότητας.

qvalue.gr