Αποτίμηση παραγωγικών επιχειρήσεων

Α) Αποτίμηση βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων
Β) Αποτίμηση επιχειρήσεων Τροφίμων - Ποτών
Γ) Αποτίμηση παραγωγικών επιχειρήσεων κάθε είδους

Η παραγωγή ενός «Development Valuation» χρειάζεται γνώση της αγοράς, καθώς ο σύμβουλος λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, έχοντας υπόψιν του πλήθος ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

Καλέστε μας για μία συνάντηση γνωριμίας.

 

  • Οι Παραγωγικές επιχειρήσεις αποτελούν την βάση της Ελληνικής οικονομίας και η σωστή αποτίμηση τους προσφέρει πολλαπλά οφέλη.
  • Εξεύρεση επενδυτή στην "σωστή αξία"
  • Βέλτιστη τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση της παραγωγικής επιχείρησης στην αγορά
  • Προσδιορισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων που προσδίδουν αξία (Brand names κτλ.)
  • Χρόνος μέχρι τη σταθεροποίηση (stabilization) του προϊόντος
  • Δίκαιο μερίδιο αγοράς (Fair Market Share)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λόγοι αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη οικονομική ανάλυση που πρέπει να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο – πιστοποιημένο επαγγελματία οικονομολόγο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και εμπειρία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η επιτυχία μιας επιχείρησης μετριέται από την Αξία της

Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική Αξία της εταιρείας τους ούτε των Άυλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Ασχολούνται μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγορ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...