Αποτίμηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων

Α) Αποτίμηση Ξενοδοχείων
Β) Αποτίμηση επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων
Γ) Αποτίμηση κάθε μορφής μικρής τουριστικής επιχείρησης

Η παραγωγή ενός «Development Valuation» χρειάζεται γνώση της τουριστικής αγοράς, καθώς ο σύμβουλος λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, έχοντας υπόψιν του πλήθος ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

 

Ενδεικτικά:

  • Εξεύρεση επενδυτή στην "σωστή αξία"
  • Βέλτιστη τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση της ξενοδοχειακής μονάδας ή της μικρής τουριστικής επιχείρησης, στην αγορά
  • Ανάλυση του άμεσου & έμμεσου ανταγωνισμού
  • Προσδιορισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων που προσδίδουν αξία (Brand name κτλ.)
  • Χρόνος μέχρι τη σταθεροποίηση (stabilization) του τουριστικού προϊόντος στην αγορά
  • Δίκαιο μερίδιο αγοράς (Fair Market Share)


Μια μελέτη εκτίμησης αξίας, έχει ως στόχο όταν συμφωνηθεί μια τιμή για μια συναλλαγή ανάμεσα σε έναν πωλητή και έναν αγοραστή, η τιμή αυτή να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Η εκτίμηση μιας τουριστικής επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι και τέχνη αλλά και επιστήμη!

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αποτιμήσεις Real Estate

Ο εκτιμητής ο οποίος συντάσσει την έκθεση εκτίμησης ενός ακινήτου, ενός διαμερίσματος, ενός οικοπέδου, αγροτεμαχίου, κατοικίας, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών χώρων και γενικώς Real Estate...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και εταιρικά συγκριτικά πλεονεκτήματα

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους και να μεγιστοποιήσουν την αξία τους, πρέπει συνεχώς να προσφέρουν νέα και βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...