Αποτίμηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων

Α) Αποτίμηση Ξενοδοχείων
Β) Αποτίμηση επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων
Γ) Αποτίμηση κάθε μορφής μικρής τουριστικής επιχείρησης

Η παραγωγή ενός «Development Valuation» χρειάζεται γνώση της τουριστικής αγοράς, καθώς ο σύμβουλος λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, έχοντας υπόψιν του πλήθος ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων.

 

Ενδεικτικά:

  • Εξεύρεση επενδυτή στην "σωστή αξία"
  • Βέλτιστη τοποθέτηση ή επανατοποθέτηση της ξενοδοχειακής μονάδας ή της μικρής τουριστικής επιχείρησης, στην αγορά
  • Ανάλυση του άμεσου & έμμεσου ανταγωνισμού
  • Προσδιορισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων που προσδίδουν αξία (Brand name κτλ.)
  • Χρόνος μέχρι τη σταθεροποίηση (stabilization) του τουριστικού προϊόντος στην αγορά
  • Δίκαιο μερίδιο αγοράς (Fair Market Share)


Μια μελέτη εκτίμησης αξίας, έχει ως στόχο όταν συμφωνηθεί μια τιμή για μια συναλλαγή ανάμεσα σε έναν πωλητή και έναν αγοραστή, η τιμή αυτή να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Η εκτίμηση μιας τουριστικής επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι και τέχνη αλλά και επιστήμη!

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λόγοι αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη οικονομική ανάλυση που πρέπει να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο – πιστοποιημένο επαγγελματία οικονομολόγο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και εμπειρία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία για κάθε επιχείρηση. Η υπεραξία, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το λογισμικό, άδειες κτλ. είναι όλ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...