Οι υπηρεσίες μας

Έχοντας ως στόχο την εκπόνηση ποιοτικών αποτιμήσεων καθώς και το προσιτό κόστος προς τους πελάτες μας, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε ευέλικτη μορφή, αναλόγως των αναγκών που υπάρχουν.

Σκοπός μας είναι να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία μέσω:

  • Αποτιμήσεων επιχειρήσεων
  • Αποτιμήσεων Άυλων περιουσιακών στοιχείων
  • Αποτιμήσεων Real Estate
  • Αποτιμήσεων Έργων Τέχνης
  • Αποτιμήσεων Μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Αποτιμήσεων Πλοίων
  • Αποτιμήσεων κάθε είδους!

1) Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Α) Καταγραφή & Αξιοποίηση των εταιρικών Άυλων περιουσιακών στοιχείων
Β) Αποτιμήσεις κάθε Άυλου περιουσιακού στοιχείου
Γ) Σεμινάρια, Webinars, εκπαίδευση ανάπτυξης των Άυλων στοιχείων
Δ) Αποτίμηση επωνυμιών, Brands, πνευματικών δικαιωμάτων, πατεντών κτλ.

2) Αποτιμήσεις – Εκτιμήσεις αξίας Επιχειρήσεων

Α) Αποτιμήσεις επιχειρήσεων (Business Valuations)
Β) Εκτίμηση & βελτίωση ποιοτικών παραγόντων
Γ) Αποτιμήσεις μετοχών

3) Αποτίμηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών επιχειρήσεων

Α) Αποτίμηση Ξενοδοχείων
Β) Αποτίμηση επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων
Γ) Αποτίμηση κάθε μορφής μικρής τουριστικής επιχείρησης

4) Αποτιμήσεις – Εκτιμήσεις αξίας Real estate

Α) Αποτιμήσεις Πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Β) Εκτίμηση & βελτίωση ποιοτικών παραγόντων
Γ) Αποτιμήσεις Κτιρίων και προτάσεις αύξησης απόδοσης

5) Αποτιμήσεις Νεοφυών επιχειρήσεων – Startups

Νεοφυείς επιχειρήσεις και business valuation είναι έννοιες που συνδέονται. Η εξεύρεση επενδυτή στην "σωστή αξία" αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας μία startup!

6) Αποτίμηση παραγωγικών επιχειρήσεων

Α) Αποτίμηση βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων
Β) Αποτίμηση επιχειρήσεων Τροφίμων - Ποτών
Γ) Αποτίμηση παραγωγικών επιχειρήσεων κάθε είδους

7) Υπηρεσία μεγιστοποίησης της εταιρικής αξίας

8) Business Check Up

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λόγοι αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη οικονομική ανάλυση που πρέπει να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο – πιστοποιημένο επαγγελματία οικονομολόγο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και εμπειρία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προετοιμασία πώλησης επιχείρησης

Βασικός στόχος πολλών επιχειρηματιών είναι κάποια στιγμή να πουλήσουν την επιχείρηση τους και να ανταμειφθούν για όλα τα χρόνια θυσιών και σκληρής δουλειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία για κάθε επιχείρηση. Η υπεραξία, το εμπορικό σήμα, το λογότυπο, η πνευματική ιδιοκτησία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, το λογισμικό, άδειες κτλ. είναι όλ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...