Αποτιμήσεις Νεοφυών επιχειρήσεων – Startups

Νεοφυείς επιχειρήσεις και business valuation είναι έννοιες που συνδέονται. Η εξεύρεση επενδυτή στην ‘σωστή αξία’ αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας μία startup!

Γνωρίζετε πως σε μία "startup" η ύπαρξη "valuation" αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα;
Γνωρίζετε την αξία της επιχειρηματικής σας ιδέας;
Γνωρίζετε πως να αποδειχθεί η εταιρική σας αξία σε ένα τρίτο μέρος;

Η QValue γνωρίζει! Καλέστε μας για μία συνάντηση γνωριμίας.


Τι καθορίζει την αξία μιας start-up;

  • Εάν ένας ιδρυτής start-up έχει ιστορικό καλών ιδεών ή λειτουργίας επιτυχημένων επιχειρήσεων ή το προϊόν, η διαδικασία ή η υπηρεσία έχει ήδη καλή φήμη, είναι πιο πιθανό να πάρει υψηλότερη αποτίμηση.
  • Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες απόδειξης μιας αποτίμησης είναι να αναδειχθεί το πελατολόγιο!
  • Κάθε πατέντα – πρωτοτυπία – καινοτομία που μπορεί να έχει μια νεοφυή επιχείρηση, βοηθά στο μέγιστο βαθμό...
  • Σε περίπτωση που μια start-up πουλά το προϊόν της μέσω ενός σωστά δομημένου καναλιού διανομής η αξία της θα είναι σημαντικά υψηλότερη.
  • Εάν ένας κλάδος αναπτύσσεται ή είναι δημοφιλής, οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να πληρώσουν υψηλότερο ποσό…

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ, ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Λόγοι αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη οικονομική ανάλυση που πρέπει να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο – πιστοποιημένο επαγγελματία οικονομολόγο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και εμπειρία...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προετοιμασία πώλησης επιχείρησης

Βασικός στόχος πολλών επιχειρηματιών είναι κάποια στιγμή να πουλήσουν την επιχείρηση τους και να ανταμειφθούν για όλα τα χρόνια θυσιών και σκληρής δουλειάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Γιατί να εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης αξίας επιχείρησης;

Σκοπός μίας Οικονομικής Μελέτης για ‘Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης’, είναι να εκτιμηθεί η ‘εύλογη αγοραία αξία’ της εταιρείας, για τον προσδιορισμό πώλησης ποσοστού μετοχών. ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...