Λόγοι αποτίμησης αξίας επιχείρησης

Η αποτίμηση των επιχειρήσεων είναι μια σύνθετη οικονομική ανάλυση που πρέπει να διεξάγεται από έναν εξειδικευμένο – πιστοποιημένο επαγγελματία οικονομολόγο με τα κατάλληλα διαπιστευτήρια και εμπειρία.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης Αποτίμησης Επιχείρησης

  • Για να κατανοηθεί η αξία Πώλησης – Μεταπώλησης ενός μέρους ή του συνόλου της επιχείρησης μας και να επιτευχθεί το υψηλότερο τίμημα.
  • Με στόχο να αξιολογηθεί μια προσφορά Εξαγοράς και η διαπραγμάτευση να γνωρίζει τα όρια που μπορεί να φθάσει.
  • Με σκοπό να αναδειχθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν και ρυθμίζουν την επιχειρηματική αξία.
  • Για περιπτώσεις Διαζυγίου μετόχων, αποχώρησης συνεταίρου ή για διαφορές μετόχων μεταξύ τους.
  • Για σκοπούς υποστήριξης Δικαστικών διαφορών, για τον προσδιορισμό οικονομικών ζημιών, απώλειας κερδών, απάτης, πραγματογνωμοσυνών κτλ.
  • Για να αξιολογηθούν σωστά Επωνυμίες, εμπορικά σήματα, Brand names, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα κ.λπ.
  • Για λόγους στρατηγικής εξόδου του επιχειρηματία από την εταιρεία (Exit Strategy Planning).
  • Για λόγους Χρηματοδότησης του οργανισμού από τράπεζα ή από Ιδιώτες επενδυτές, αλλά και για πολλούς ακόμη λόγους.

Η QVALUE μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιχείρηση εξειδικευμένη στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Απλά καλέστε μας!

QVALUE: Το πρώτο εξειδικευμένο γραφείο στο ‘Business Valuation’ και για κάθε είδους Εκτίμηση!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn