Αποτιμήσεις Real Estate

Ο εκτιμητής ο οποίος συντάσσει την έκθεση εκτίμησης ενός ακινήτου, ενός διαμερίσματος, ενός οικοπέδου, αγροτεμαχίου, κατοικίας, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών χώρων και γενικώς Real Estate θα πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις, μεγάλη εμπειρία, να διακρίνεται για την εντιμότητα, τη συνέπεια, την ειλικρίνεια, να είναι αμερόληπτος και να μην παραπλανεί τους ενδιαφερόμενους, να τηρεί τους νόμους, να αντιλαμβάνεται περίπλοκες καταστάσεις εκτίμησης ακινήτων και γενικά τη σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης να την διακρίνει η αντικειμενικότητα  και η διαφάνεια.

Στην ‘QValue’ η εκτίμηση πάνω στο Real Estate δεν είναι απλή υπόθεση. Είμαστε απαιτητικοί στο αποτέλεσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και χρησιμοποιούμε όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους για την εκτίμηση της αξίας. Για να  προχωρήσουμε σε εκτίμηση Real Estate, συλλέγουμε και αναλύουμε τα διαθέσιμα έγγραφα από τον εντολέα μας και μετά την αυτοψία και το προσδιορισμό της βέλτιστης χρήσης του ακινήτου σε συνδυασμό με ποιες μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε για την  εκτίμηση, είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα της εκτίμησης που στόχο έχει τη δίκαιη αποτίμηση της αξίας του την συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι Διεθνείς πιστοποιημένοι εκτιμητές της εταιρείας μας πραγματοποιούν εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας της ακίνητης περιουσίας για κάθε σκοπό, σύμφωνα με τα αποδεκτά Διεθνή και Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τους κανόνες της Εκτιμητικής Επιστήμης.

Η ‘QValue’ έχει εκπονήσει εκτιμήσεις σε πλήθος ακίνητων οικιστικών, τουριστικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων, εκτάσεων, ξενοδοχείων καθώς και διατηρητέων σε όλη την Ελλάδα.

Η QVALUE, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα Αποτιμήσεων Real Estate.
Μέσα σε αυτή την αναδυόμενη οικονομία της γνώσης, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία επιχείρηση με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο θέμα.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn